Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce odbędzie się w Polsce po raz drugi. Prekursorem inicjatywy jest Fundazione Giuzeppe Tonniolo, która organizuje Festival della Dottrina Sociale cieszący się ogromnym zainteresowaniem.

Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Temat przewodni tegorocznego Festiwalu to: Obywatel-polityk-przedsiębiorca. Między partykularyzmem a dobrem wspólnym. Wydarzenie to będzie obejmowało panele dyskusyjne, w których wezmą udział znamienici wybitni eksperci, a także Targi Wystawiennicze, na których firmy i organizacje, którym przyświeca idea katolickiej nauki społecznej będą mogły przybliżyć swoje produkty, usługi oraz działalności szerszemu gronu odbiorców oraz Warsztaty z pozyskiwania środków na działania o tematyce patriotycznej.

Gośćmi Festiwalu będą przedstawiciele duchowieństwa, instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z całej Polski.

Nad merytoryczną stroną Festiwalu czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem JE ks. abpa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, Przewodniczącego Rady ds. Społecznych KEP, w składzie: ks. prof. Stanisław Skobel – redaktor naczelny kwartalnika „Społeczeństwo”, mons. Adriano Vincenzi – Prezes Fundacji im. Giuseppe Toniolo z Werony, Tomasz Nakielski – Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Sławomir Józefiak – Wiceprzewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Prezes Zarządu Grupa INCO S.A., Jan Juszczak – starosta Powiatu Krośnieńskiego oraz Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji „Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”.

II Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 2-3 października 2018 roku w Pałacu Prymasowskim (Hotel Bellotto), przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie. Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Fundacja Civitas Christiana oraz Obserwatorium Społeczne.

Zapisy: festiwalkns@civitaschristiana.pl