Zjazd Naukowy Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniach 18-20 VI 2018 r. odbywa się Zjazd Naukowy Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej.

Wrocławski ośrodek KNS reprezentuje ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne.