„Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki”

28 maja 2018 roku w auli MWSD we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki”, upamiętniająca jego 100 rocznicę urodzin i 25 rocznicę śmierci.

Organizatorem spotkania była Fundacja Obserwatorium Społeczne we współpracy z Katedrą Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii religii PWT oraz MWSD we Wrocławiu. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencję otworzył wykład abp. Józefa Kupnego, który nawiązując do 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości podjął próbę odpowiedzi na pytanie: jaka Polska? ( pytanie było nawiązaniem  do tytułu książki ks. prof. Majki). Abp Kupny wskazał, za ks.Majką, na Kościół jako podmiot polityki społecznej. Podkreślił, że gwarantem  prawidłowego rozwoju gospodarczo – prawnego jest aspekt  moralno – religijny. Hierarcha odwołał się także do  kryzysu współczesnej rodziny jednocześnie wskazując kierunki służące jej uzdrowieniu. Dalej dyskurs był prowadzony w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy osadzony był wokół postaci księdza profesora Majki, przybliżał jego sylwetkę jako kapłana i uczonego oraz przypominał jego obszary aktywności. Druga część konferencji nawiązywała do  myśli i dorobku naukowego księdza profesora.

Konferencja zgromadziła wielu wybitnych prelegentów z ośrodków naukowych z Krakowa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Warszawy (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego), Lublina (Katolicki Uniwersytet Lubelski) i Wrocławia (Papieski Wydział Teologiczny).

Ksiądz profesor Majka był bez wątpienia wybitnym teologiem, socjologiem i filozofem. Wielkim luminarzem świata nauki, który postrzeganiem i komentowaniem rzeczywistości, przekraczał swoją epokę. Jego idee nie tracą nic ze swej aktualności. Tak też można skonkludować konferencje, która była próbą podsumowania, z pewnej perspektywy czasu, życia i dorobku księdza profesora.

Więcej w relacji Gościa Wrocławskiego: https://wroclaw.gosc.pl/doc/4764624.Jaka-Polska-projekt-spolecznosci-jutra

Zdjęcie GN (K. Białkowski)

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.