Kongres Europejskiej Akademii Religii

Europejska Akademia Religii (European Academy of Religion – EuARe) to inicjatywa badawcza, pod patronatem Parlamentu Europejskiego, która oferuje platformę wymiany myśli akademiom, towarzystwom naukowych, ośrodkom i instytucjom badawczym, wydawnictwom oraz mediom z Europy. Działalność akademii ma charakter interdyscyplinarny, skupiając wokół siebie przedstawicieli antropologii religijnej, archeologii, sztuki, prawa, historii doktryn, politologii, filologii, filozofii, psychologii oraz teologii. Współpracę z EuARe podjęła także Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

Pierwsza oficjalna konferencja Europejskiej Akademii Religii odbyła się w Bolonii w dniach od 5 do 8 marca 2018 r. W jej otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, Unii Europejskiej i rządu Włoch. Organizatorzy wyszli z założenia, że religia odgrywa zasadniczą rolę we współczesnym świecie, a refleksja akademicka może przyczynić się do pokojowej koegzystencji różnych wyznań i religii. Istnieje podstawa do wspólnego zrozumienia znaczenie pluralizmu religijnego, wolności religijnej, dialogu ekumenicznego oraz roli religii i religioznawstwa w celu budowania pokoju w zglobalizowanym świecie.

Podczas Kongresu wystąpili także przedstawiciele Fundacji Obserwatorium Społeczne. Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, Prezes Fundacji wraz z Radosławem Michalskim, współpracującym z Obserwatorium Społecznym doktorantem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji podjęli temat „Chrześcijanin wobec wyzwań współczesnego nacjonalizmu”. Wykład i dyskusja panelowa koncentrowały się wokół problematyki podjętej przez Biskupów polskich w liście „Chrześcijański kształt patriotyzmu”, który został przygotowany pod kierunkiem abp. Józefa Kupnego. Nawiązano do rozróżnienia zawartego w liście pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. Zaprezentowano także dotychczasowe efekty badań postaw patriotycznych prowadzone wśród młodzieży Wrocławia zaangażowanej religijnie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.