Konferencja „Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń”

10 listopada 2017 r. w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie odbyła się Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo lokalne obszarów przygranicznych w kontekście współczesnych zagrożeń”. Organizatorem Konferencji było Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem Transgranicznym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z: Wydziałem Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby w Warszawie, Instytutem Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedrą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedrą Bezpieczeństwa Społecznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Katedrą Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Partnerami Konferencji była ponadto Straż Miejska w Cieszynie, Straż Miejska w Skoczowie oraz Policja Miejska w Karwinie.
Celem Konferencji było dokonanie analizy charakteru współczesnych wyzwań i zagrożeń determinujących organizację systemu bezpieczeństwa lokalnego obszarów przygranicznych. W trakcie Konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele policji Republiki Czeskiej, dyskutowano m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi: charakteru współczesnych zagrożeń determinujących organizację lokalnego bezpieczeństwa, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego związanych z migracją, przygotowań obronnych samorządu terytorialnego, form zaangażowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidację zagrożeń, wykorzystania wojska i monitoringu na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Ponadto poruszony został problem aktów terroru widzianych z perspektywy miejsca zdarzenia oraz postępowania w warunkach zagrożenia atakiem terrorystyczny.

Cieszyn4 Cieszyn3 Cieszyn2 Cieszyn1

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.