„Abyśmy byli jedno” – to piękne zdanie, ale i zadanie

W ramach pierwszego, inaugurującego cały cykl, Tumskiego Spotkania Autorskiego miała miejsce dyskusja wokół książki „O odpustach 500 lat później. Ekumeniczna lektura 95 tez ks. dr. Marcina Lutra”. Organizatorem spotkania była Fundacja Obserwatorium Społeczne i Wydawnictwo TUM.

W dwugłosie wzięli udział bp Ryszard Bogusz z kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz autor nowości wydawniczej, ks. prof. Bogdan Ferdek, dogmatyk z Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Na początku bp Bogusz przypomniał, że Marcin Luter domagał się reformy a nie reformacji. Podkreślił, że był on wiernym sługą ówczesnego Kościoła i nie chciał z niego odchodzić. Zwrócił uwagę, że gdyby podjęto z nim wówczas dyskusję zapewne nie doszłoby do rozłamu w Kościele Zachodnim. – Tak było wtedy przyjęte – jeśli chciał ktoś wywołać dyskusję, to wywieszał w widocznym miejscu swoje tezy. Były one zaproszeniem dla teologów do podjęcia rozmowy – zaznaczył. – Tezy były skierowane przede wszystkim do arcybiskupa Moguncji, aby ten zareagował na kupczenie odpustami.

Ks. prof. B. Ferdek zapytany czy da się sprawiedliwie rozłożyć odpowiedzialność za podział Kościoła, zaznaczył, że wina jest po obu stronach, o czym naucza Sobór Watykański II. Patrząc szerzej na rozłam w Kościele zaznaczył, że doprowadził on do wojen religijnych. Jako przykład podał wojnę trzydziestoletnią. – Rachunek tej wojny płacimy dziś. Efektem jest agresywny ateizm, który twierdzi, że chrześcijaństwo powinno zniknąć, bo wyznawcy Chrystusa potrafią tylko walczyć między sobą – mówił. Podkreślił jednak, że jego publikacja  stawia sobie zupełnie inne zadanie – chce spojrzeć na tezy M. Lutra w świetle dzisiejszej teologii.

Ksiądz profesor cieszył się, że dialog ekumeniczny poszedł już tak daleko, że nie szukamy konfliktu, tylko wspólnych rozwiązań, nie tego , co dzieli, ale tego co łączy. Przyznał też, że nie można zapominać o różnicach, bo one są fundamentalne. – Dobrze, że dziś już potrafimy różnić się w zgodzie, zasypujemy przepaść wrogości i chcemy zdążać ku jedności. (…)

Tekst i zdjęcia: KAROL BIAŁKOWSKI /FOTO GOŚĆ

Więcej na stronie Wrocławskiego Gościa Niedzielnego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.