Spotkanie autorskie z dr. inż. Jackiem Zboiną

17. października br. odbyło się zorganizowane przez Fundację Obserwatorium Społeczne, spotkanie autorskie z z dr. inż. Jackiem Zboiną redaktorem naukowym oraz współautorami opracowania pt. „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych. Wyniki badań i rekomendacje”.

W publikacji zawarto wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych, w tym muzeów oraz gromadzonych w nich zbiorów, opracowane na podstawie wyników badań (prowadzonych w ramach realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast”, projekt finansowany przez NCBR, numer umowy projektu: DOB-BIO7/08/01/2015), które uzupełniono o wnioski i rekomendacje. Zakres publikacji zawężono do zagadnień bezpieczeństwa pożarowego stanowiącego fragment bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i muzealnych.

Dziedzictwo kulturowe i kultura własnego narodu jako przedmiot bezpieczeństwa posiada specyficzne cechy wymagające szczególnych procedur i środków. Prowadzenie badań naukowych w tym zakresie jest uzasadnione poszukiwaniem wiedzy dotyczącej przyczyn, zagrożeń oraz skutków pożarów w tych obiektach, co pozwoli na wdrażanie skuteczniejszych rozwiązań w zakresie technicznym i organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie badań naukowych w tym obszarze jest zasadne, ponieważ wnioski wypracowane w procesie badań dostarczają podstaw w praktyce do projektowania systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych i muzealnych.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

okladkaRedakcja naukowa:  Jacek Zboina

Zespół autorski: Damian Bąk, Robert Gwardyński, Jan Kielin, Jarosław Prońko, Ewa Sobór, Beata Wojtasiak, Piotr Wojtaszewski, Konrad Zaciera, Jacek Zboina

Recenzja:  Bernard Wiśniewski,  Andrzej Czupryński

Wydawca: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy 05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.