„Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

W dn. 16 października br. w Przesiece k. Karpacza odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”. Organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Wydziałem Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Wydziałem Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Fundacją Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

Celami konferencji było: określenie kierunków doskonalenia realizacji zadań
przez formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych.

Tak jak w ubiegłym roku tak i teraz, u podstaw konferencji legło założenie, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa spoczywa w Polsce na wielu podmiotach, wśród których istotną rolę odgrywają jednolite formacje umundurowane uzbrojone, bądź wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Zarządzanie przywołanymi formacjami jest procesem złożonym, którego istotą jest stworzenie warunków do efektywnego wykonywania ustawowo określonych zadań. Ma ono charakter uporządkowany, wymagający ciągłego doskonalenia, które powinno mieć charakter systemowy i oparty na rezultatach naukowej eksploracji.

Konferencję tegoroczną wzorem konferencji pierwszej podzielono na kilka sesji podczas, których dyskutowano o problemach związanych z obszarami i granicami doskonalenia działań wybranych formacji umundurowanych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

W konferencji, obok przedstawicieli organizatorów konferencji, udział wzięli pracownicy innych ośrodków akademickich, funkcjonariusze  jednolitych umundurowanych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz osoby zainteresowane problematyką odzwierciedloną tytułem spotkania.

Konferencja – z uwagi na przyjęte cele, formułę oraz charakter konferencji – stanowiła wartościowe forum wymiany poglądów oraz forum dyskusyjne, które służyło wymianie poglądów w sferze poznawczej, ale również i utylitarnej. Wnioski z obrad wskazywały jednoznacznie na potrzebę organizacji kolejnej konferencji poświęconej problemom ujętym w temacie konferencji tegorocznej.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.