„Rodzina wspólnotą życia i miłości”

rodzina_wspolnota„Rodzina wspólnotą życia i miłości” – pod takim tytułem ukazały się niedawno materiały z trzech sympozjów popularnonaukowych: Rodzina wspólnotą życia i miłości. Wokół synodalnej dyskusji o rodzinie – Świdnica, 14 marca 2015 roku, Rodzina Bogiem silna – Świdnica, 22 października 2015 roku oraz Małżeństwo i rodzina w świetle XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów – Świdnica, 9 kwietnia 2016 roku. Książka jest pracą zbiorową pod red. ks. Tadeusza Chlipały i ks. Janusza Michalewskiego. Została wydana w Świdnicy w 2017 roku jako nr 15 serii Konferencje i Sesje Naukowe Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Problematyka poruszana w tym tomie jest ważna, ponieważ ukazuje w jaki sposób małżeństwo i rodzina definiowane i rozumiane są w perspektywie chrześcijańskiej, a przede wszystkim katolickiej. Nie trzeba chyba już nikomu tłumaczyć, że obecnie zarówno w Europie, jak i w Polsce mamy do czynienia z rewolucją kulturową: ścierają się ze sobą chrześcijaństwo, kultura liberalna oraz islamska. Główną oś konfliktu stanowią rozumienie małżeństwa, rodziny, seksualności, wolności czy dyskusja nad prawem do aborcji. W omawianym tomie znajdziemy zapis szeregu interesujących wystąpień i głosów w dyskusji, lektura których z całą pewnością skłoni czytelnika do głębszej refleksji i pomoże lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość.

dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.