Chrześcijański kształt patriotyzmu

chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmuBiskupi Polscy na 375. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 14 marca 2017 r. przyjęli a 28 kwietnia ogłosili dokument „Chrześcijański kształt patriotyzmu”. Tekst został przygotowany przez Radę ds. Społecznych KEP, którą kieruje abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski.

Opublikowanie dokumentu jest związane z ożywieniem w Polsce postaw patriotycznych i narodowych, które powinny prowadzić do ofiarnego i solidarnego budowania dobra wspólnego. Pojawia się jednak niebezpieczeństwo zdominowania patriotyzmu przez egoizm tak indywidualny jaki i narodowy. Dlatego biskupi podkreślają: „Potrzebny jest w naszej ojczyźnie dobrze nam znany z historii patriotyzm otwarty na solidarną współpracę z innymi narodami i oparty na szacunku dla innych kultur i języków. Patriotyzm bez przemocy i pogardy. Patriotyzm wrażliwy także na cierpienie i krzywdę, która dotyka innych ludzi i inne narody”.

Dokument Episkopatu składa się z dwóch części. W pierwszej biskupi ukazują czym jest patriotyzm z perspektywy chrześcijańskiej, w drugiej zaś wskazują na potrzebę wychowania do patriotyzmu.

Patriotyzm jest wpisany w uniwersalny nakaz miłości bliźniego i wynika z czwartego przykazania Dekalogu „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Konkretyzuje się on m.in. w szacunku do prawa i zasad życia społecznego, jak np. płacenie podatków, zainteresowanie sprawami publicznymi czy uczestnictwo w demokratycznych procedurach oraz poszanowanie postaci i symboli narodowych, a także w dbałości o otaczającą nas przyrodę. Miłość ojczyzny, umiłowanie rodzimej kultury i tradycji nie dotyczy wyłącznie przeszłości, ale ściśle wiąże się „z naszą dzisiejszą zdolnością do ofiarnego i solidarnego budowania wspólnego dobra”.

Biskupi Polscy zachęcają do sięgania do polskiej historii, która jest skarbnicą szlachetnego patriotyzmu. W czasach historycznej świetności Rzeczpospolita, zachowując swoją tożsamość, była wspólnym domem różnych kultur, języków i religii. „Historia i tożsamość naszej ojczyzny szczególnie ściśle związała się z łacińską tradycją Kościoła katolickiego. Niemniej, obok katolickiej większości, dobrze służyli naszej wspólnej ojczyźnie i nadal jej służą Polacy prawosławni i protestanci, a także wyznający judaizm, islam i inne wyznania oraz ci, którzy nie odnajdują się w żadnej tradycji religijnej” – czytamy w dokumencie.

Celem polityki historycznej jest jednoczenie ludzi wokół wspólnego dobra, wzmacnianie więzi międzyludzkich i poczucia wspólnoty wartości duchowych ponad różnicami i podziałami. Episkopat Polski dziękuje wszystkim, dzięki którym „polski patriotyzm jest trwały oraz żywotny”. Zwracają się też do „rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz publicznych i polityków, urzędników i funkcjonariuszy służb państwowych, samorządowców, twórców kultury i ludzi mediów, duszpasterzy, katechetów, instruktorów harcerskich, działaczy społecznych, historycznych rekonstruktorów i sportowców, aby nie ustawali w kształtowaniu szlachetnego, opartego o chrześcijańską miłość bliźniego, polskiego patriotyzmu”.

Do pobrania (pdf):

Galeria zdjęć z prezentacji dokumentu ((c) by EpiskopatNews):

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

 

"Chrześcijański kształt patriotyzmu" - konferencja, Warszawa, 28 IV 2017

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.