RACJONALIZACJA PROCESÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH

II KONFERENCJA NAUKOWA: „RACJONALIZACJA PROCESÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH”

PATRONAT:
abp Józef KUPNY
Metropolita Wrocławski
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
Komendant Główny Policji

ORGANIZATOR:
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

CEL KONFERENCJI:
Poszukiwanie naukowo uzasadnionych sposobów doskonalenia procesów
zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych

PROBLEMY KONFERENCJI:
W jaki sposób obowiązujące rozwiązania prawne, administracyjne i organizacyjne wpływają na organizację zgromadzeń religijnych?
W jaki sposób organizuje się współdziałanie w procesie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych?
Jakie istnieją możliwości wsparcia organizatorów zgromadzeń religijnych przez instytucje państwowe?

TERMIN:
27-28 lutego 2017 r.

MIEJSCE:
sympozjum_policjaSala Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław
Zespół klasztorny Opactwa Cysterskiego w Henrykowie
pl. Cystersów 1, 57-210 Henryków

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI
Kościół katolicki od lat organizuje zgromadzenia religijne poza świątyniami. Z racji liczby ich uczestników są wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są ich organizatorami. Wyzwania te mają głównie charakter prawny, administracyjny oraz organizacyjny.

Wszystkie zgromadzenia religijne charakteryzują się spotkaniem dużej grupy osób w celu sprawowania kultu religijnego, który ma pogłębić wiarę, poszerzyć wiedzę religijną, wzmocnić poczucia duchowej wspólnoty wiernych. Przeważnie sprawowane są one w wyznaczonych do tego miejscach: kościołach, kaplicach, domach parafialnych lub klasztorach. Jednakże niektóre święta liturgiczne obchodzone są poza świątyniami, ze względu na tradycje, zwyczaje, przepisy liturgiczne lub niemożność pomieszczenia wiernych w kościołach czy sanktuariach. Do tej grupy zaliczane są między innymi: procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, zgromadzenia przy pomnikach świętych czy kapliczkach, a także Msze św. polowe. Przy organizacji tego typu uroczystości należy stosować, odpowiednio do sytuacji, szczególne środki ostrożności w celu zapewnienia wszystkim uczestnikom maksimum bezpieczeństwa. Organizatorzy tych zgromadzeń korzystają z własnych służb porządkowych, a także z pomocy państwowych organów i instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego tj. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, które działają w oparciu o własne przepisy, ustawy i zarządzenia, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wiernych.

Konferencja w naturalny sposób nawiązuje do ubiegłorocznej, podczas, której główny nacisk położono na kwestie ochrony przeciwpożarowej, problemy psychologiczne oraz te związane z porządkiem publicznym. Obecna konferencja koncentrować się będzie przede wszystkim, wokół spraw związanych z ochroną ludności uczestniczącej w zgromadzeniach religijnych w kontekście obowiązującego prawa oraz opartych na nim rozwiązań administracyjnych.

Organizatorem poprzedniej konferencji była Fundacja Obserwatorium Społeczne, która na tegoroczną konferencję wydała, wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, publikację „Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”. Jest to drugie, uzupełnione wydanie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.