Raport z katolickiej nauki społecznej

We Włoszech ukazał się właśnie ósmy raport poświęcony nauce społecznej Kościoła w świecie. Raport jest owocem współpracy pięciu ośrodków analityczno-badawczych: Międzynarodowego Obserwatorium kard. Van Thuân’a w Trieście (Włochy), Fundacji Pawła VI w Madrycie (Hiszpania), Centrum Badań Etyki Społecznej w Buenos Aires (Argentyna), Centrum Myśli Społecznej Kościoła przy Uniwersytecie św. Pawła w Peru oraz Fundacji Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

Tematem obecnie przygotowanego raportu jest problem migracji. Ponadto raport zawiera omówienie nauczania społecznego papieża Franciszka, opis problemów społecznych w świecie z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej oraz kalendarium wydarzeń z roku 2015, które miały znaczenie dla rozwoju myśli społecznej Kościoła. Redaktorami odpowiedzialnymi za przygotowanie raportu są abp Giampaolo Crepaldi, arcybiskup Triestu, były sekretarz watykańskiej rady Iustitia et Pax oraz Stefano Fontana, autor wieli publikacji z zakresu katolickiej nauki społecznej i dyrektor Międzynarodowego Obserwatorium kard. Van Thuân’a w Trieście. W przygotowaniu raportu udział wzięli przedstawiciele wymienionych wyżej instytucji w tym ks. Grzegorz Sokołowski z Obserwatorium Społecznego we Wrocławiu.

Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu zostało przyjęte do międzynarodowej sieci instytucji i centrów badań w zakresie katolickiej nauki społecznej (Cardinal Van Thuân International Network), której celem jest, oprócz prowadzenia badań, także propagowanie myśli społecznej Kościoła w różnych kontekstach kulturowych.

raport_1raport_2

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.