Smart City? Miasto przyszłości jest dla ludzi!

W jakich miastach chcą żyć młodzi ludzie, kiedy myślą o swojej przyszłości? Jaki według nich powinien być człowiek, aby sprostał realiom miasta 2.0, w którym przyjdzie mu współpracować z potężną inteligencję kreowaną przez korporacyjne kolosy i nowe sieci społeczne? To tylko niektóre z zagadnień dyskusji podczas pierwszej debaty Futuclubu.

Futuclub – Klub Przyszłości mieści się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. H. Worcella 3. Jest to jedyna w skali Wrocławia ogólnodostępna przestrzeń dla młodego pokolenia, w której może ono “zaparkować” swoje urządzenia mobilne w bezpiecznych schowkach i oddać się pracy w grupie oraz żywiołowej dyskusji ze swoimi rówieśnikami i autorytetami. Jest to także pionierski w skali Polski projekt (nagrodzony w ramach konkursu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław ESK2016), który zaprasza do dyskusji przedstawicieli think tanków, takich jak Fundacja Obserwatorium Społeczne, Instytut Północny czy Klub Jagielloński na równi z przedstawicielami pokolenia X, Y, Z.  Wspólnym mianownikiem jest wola tworzenia lepszej przyszłości. Efektem tego projektu jest niezwykła integracja przedstawicieli młodego pokolenia poprzez współpracę nad kompleksową rewitalizacją klubu szkolnego, w którą zaangażowała się solidarnie cała społeczność szkolna z Dyrekcją na czele. W ciągu dwóch miesięcy doszło do spotkań z przedstawicielami sektora przemysłu kosmicznego, spikerami świata piłki nożnej oraz sportów walki, wydawcami gazet poświęconych modzie, miejskich think tanków, założycielami klubów dobrego stylu, ekspertami komunikacji, a także twórcami pierwszych na świecie polskich agrobotów. Osią tematyczną spotkań była przyszłość uczniów w kontekście miasta Wrocław, a więc Zawody Przyszłości, Współpraca Przyszłości, Transport Przyszłości, Zarządzanie Przyszłości, Smart City, Młodzi w Polityce. Uczniowie wspólnie z artystami tworzą infografikę przedstawiającą „mapę drogową do przyszłości.

28 października br. w ramach projektu „Młodzi przyszłością Wrocławia” odbyła się debata poświęcona przyszłości naszego miasta. Udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni eksperci: Tomasz Holband – twórca alternatywnej strategii rozwoju Wrocławia, Leszek Pieczyński – ekspert ds. strategii Urzędu Marszałkowskiego i przedstawiciel BCC oraz Mateusz Jarosiewicz – futurolog i działacz społeczny. Zaproszono także m.in. przedstawicieli Fundacji Obserwatorium Społeczne i Klubu Jagiellońskiego. Wydarzenie stanowiło zwieńczenie projektu „FUTU Meeting Club – Klub Przyszłości”, będącego częścią programu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław w ramach ESK 2016. Wśród najważniejszych wniosków z debaty pojawił się postulat, że musimy panować nad własną przyszłością, a mieszkaniec inteligentnego miasta jest szczęśliwy kiedy wie, że miasto jest jego przestrzenią, na którą ma wpływ i wolny do niej dostęp. Konieczna staje się również umiejętność korzystania z nowych mediów społecznościowych dla osiągania wyznaczanych sobie celów. Przedstawiciele wszystkich pokoleń jednomyślnie zgodzili się co do tego, że człowiek powinien zachować swoją podmiotowość i uniwersalny chrześcijański system wartości. To człowiek ma kreować rzeczywistość w oparciu o zasady moralne i etyczne, aby ustrzec się przed dyktatem maszyn i nowych technologii. To jest bardzo ważne. Należy już dzisiaj wrócić do naturalnych relacji międzyludzkich, rozmowy „twarzą w twarz”, w przeciwnym razie nie będziemy umieli okazywać empatii ani wejść w stan emocjonalny drugiego człowieka, a przecież komunikacja. empatyczna jest bardzo ważna. Tym bardziej, że w przyszłości obywatel miasta 2.0. będzie konfrontował się z różnymi problemami związanymi z dużym stopniem społecznej izolacji. Miasto powinno być środowiskiem przyjaznym dla mieszkańców. Poza umiejętnością skutecznej komunikacji pomocne będą nowe technologie. Poziom naszej aktywności obywatelskiej może wzrosnąć dzięki aplikacjom łączącym ludzi. Władza powinna być zdecentralizowana, a celem technologii smart city powinno być zrealizowanie w pełni ludzkiego potencjału. Rozmawiano także na temat kształcenia, ponieważ najważniejsze jest wyposażenie młodego pokolenia w narzędzia niezbędne do odczytywania rzeczywistości zwłaszcza, kiedy zalewa nas nadmiar (często zbędnych) informacji. Dlatego ważne jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia i szybkiej selekcji informacji, jak też odporności na wszelkiego typu manipulacje. Podkreślano też wagę dialogu międzypokoleniowego i rolę osób starszych w przekazywaniu wspólnego systemu wartości.

Zapis debaty został utrwalony w postaci filmów, które będą dostępne na stronie: http://futuclub.pl, a także w postaci grafiki, która pojawi się wkrótce na ścianie klubu.

Imprezę patronatem objęli Klub Jagielloński, Regionalny Ośrodek Debaty Międzypokoleniowej, RODM, IP. ThinkTank oraz Fundacja Obserwatorium Społeczne.

Dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

debata_futclub_10 debata_futclub_09 debata_futclub_08 debata_futclub_07 debata_futclub_06 debata_futclub_01 debata_futclub_02 debata_futclub_03 debata_futclub_04 debata_futclub_05

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.