Historia katedry wrocławskiej

Niedawno ukazała się książka Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii architektury i sztuki pod redakcją naukową Romualda Kaczmarka i Dariusza Galewskiego. Jest ona efektem konferencji zorganizowanej w dniach 27-28 listopada 2014 r. z inspiracji Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki poświęconej katedrze wrocławskiej, w której udział wzięli naukowcy reprezentujący różne obszary zainteresowań jak i dyscypliny badawcze, co pozwoliło na różnorodne, czy wręcz odmienne spojrzenie na historię wrocławskiej katedry.

katedra0002Konferencja ta była na tyle ważna, że patronowali jej zarówno metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny, jak i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Nawiasem mówiąc książka ta jest świetnym przykładem owocnej współpracy między Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Uniwersytetem Wrocławskim oraz Archidiecezją Wrocławską. Nie ukazałaby się ona bez osobistego zaangażowania abp Józefa Kupnego oraz wsparcia finansowego ze strony instytucji kościelnych: parafii katedralnej św. Jana Chrzciciela, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Fundacji Obserwatorium Społeczne.

Książka jest ze wszech miar godna polecenia – nie tylko specjalistom, ponieważ jest to pierwsze tak szerokie i różnorodne spojrzenie na bogatą historię tej budowli sakralnej. Katedra trwa przecież ponad tysiąc lat i przeszła już niejedną burzę dziejową, jak chociażby oblężenie Festung Breslau, które obróciło ją w ruinę. Znajdziemy tu między innymi artykuły na temat datowania poszczególnych części katedry, znaków kamieniarskich, pochówków biskupich, historii kamienia św. Wojciecha, ikonografii, fresków, dekoracji stiukowych, epitafiów, fundacji i mecenatu, barokizacji, zagadnień konserwatorskich, koncepcji odbudowy zniszczonej w 70% katedry i wyposażenia wnętrza. Bardzo interesujący, a zapewne mało znany, jest wkład w wystrój katedry wikariusza kapitulnego ks. Kazimierza Lagosza oraz środowiska artystów malarzy, w tym wrocławskiego (Stanisława Pękalskiego, Stanisława Dawskiego, Eugeniusza Gepperta i Hanny Krzetuskiej). Wymienić też trzeba bardzo interesujące omówienia współczesnych witraży, jak i niezrealizowanych projektów oraz historię organów wrocławskiej katedry.

Książka jest bogato ilustrowana oraz niezwykle starannie opracowana od strony edytorskiej i graficznej, co niewątpliwie podnosi jej walory i zachęca do lektury. Można ją nabyć min. w Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.