Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych

Fundacja Obserwatorium Społeczne we współpracy z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowała w lutym 2016 r. konferencję naukową „Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”.

Materiały pokonferencyjne, które ukazały się drukiem przybliżają złożoność problematyki zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom licznych zgromadzeń religijnych, zwłaszcza tych, które z różnych względów odbywają się poza świątyniami. Chodzi tu o procesje, pielgrzymki do miejsc kultu, Msze św. polowe, zgromadzenia przy kapliczkach czy figurach przedstawiających świętych, odpusty, festyny, Orszak Trzech Króli, Światowe Dni Młodzieży, ale także o koncerty w kościołach czy imprezy typu Noce Kościołów i Noc Konfesjonałów. Co prawda system bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych ma długą historię i od lat dobrze funkcjonuje w oparciu o tradycję i długoletnie doświadczenia, ale ze względu na dynamikę czynników mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników wymaga nieustannego doskonalenia i dostosowania do nowych potrzeb.

Autorzy tekstów przybliżyli problematykę potrzeb i możliwości usprawnienia skutecznych i stosowanych od lat rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzeń religijnych. Jest to kwestia trudna i złożona o charakterze interdyscyplinarnym. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych, technicznych, medycznych czy wreszcie teologicznych. Tak więc racjonalizacja procesów bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych wymaga pracy wielu ekspertów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Warto podkreślić, że sympozjum oraz publikacja są pierwszą próbą kompleksowego ujęcia tej problematyki. Tak więc oczywiste jest, że tematy nie zostały wyczerpane. Jest to raczej impuls do dalszej dyskusji jak i poszukiwań nowych rozwiązań organizacyjnych. W prezentowanych tekstach koncentrowano się na bezpieczeństwie podczas wydarzeń związanych z Kościołem rzymskokatolickim, ale przez analogię omawiane sposoby logistyki i zapewnienia bezpieczeństwa można z powodzeniem stosować również do różnego typu imprez organizowanych przez inne Kościoły na terenie naszego państwa.

Małgorzata Jaszczuk-Surma

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.