DOCAT czyli…. Co robić?

Niedawno nakładem wydawnictwa Księży Paulistów – Edycja św. Pawła – ukazała się kolejna publikacja związana z popularnym YOUCAT’em. Katechizmem opracowanym specjalnie dla młodych. Takie był też zamysł przy tworzeniu DOCAT’a.

Czym DOCAT jest możemy dowiedzieć się już ze wstępu. Publikacja jest popularyzatorskim tłumaczeniem nauki społecznej Kościoła katolickiego, tak jak przedstawiają ją najważniejsze dokumenty Kościoła, począwszy ode Leona XIII i encykliki Rerum novarum.

Całość nauczania społecznego Kościoła zawarta jest w 12 rozdziałach, podzielonych na 328 pytań. Podział ten jest dobrze znanym czytelnikom z Katechizmu Kościoła Katolickiego, jego Kompendium oraz YOUCAT’u sposobem na łatwą i klarowną kompozycję książki. Pierwszy rozdział przedstawia miłość jako siłę porządkującą świat, kolejne mówią o relacji Kościoła i społeczności, personalizmie, zasadach Katolickiej Nauki Społecznej, rodzinie, ludzkiej pracy, gospodarce, polityce jako służbie dobru wspólnemu, polityce w jej międzynarodowym wymiarze, ekologii, pokoju i osobistym zaangażowaniu. To wszystko w atrakcyjnej szacie graficznej z odnośnikami do innych katechizmów i kompendiów indeksami i dygresjami. Tym ostatnim warto poświęcić trochę więcej uwagi. Szczególnie one mogą przypaść młodym ludziom do gustu. Pokolenie przełomu XX/XXI wieku oczekuje syntetycznego ujęcia ważnych tematów. Dygresje przedstawiają takie właśnie spojrzenie na problemy ubóstwa, wolności nauki, mediów społecznościowych czy bioetyki.

Można sobie jednak zadać pytanie czy takie ujęcie tematu nie prowadzi do spłycenia problemu. Choć nie uniknięto pewnych skrótów, przekaz zdaje się nie ucierpiał. Czy więc DOCAT spełnia swoją popularyzatorską rolę? Zdecydowanie tak. Jest publikacją ważną i dobrą. Przysłuży się nie tylko w katechezie młodzieży ale może stanowić nieocenioną pomoc w pracy ze studentami pierwszych roczników kierunków społecznych i humanistycznych.

Wojciech Iwanowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.