Obudź swój potencjał. Wygraj staż w Parlamencie Europejskim

Żyjemy w czasach intensywnego postępu, ciągłe zmiany w zakresie nowych technologii i powszechna cyfryzacja społeczeństwa to realia, które na dobre wpisały się w krajobraz naszego społeczeństwa. Współczesność stawia przed ludźmi nowe wyzwania, którym muszą stawić czoła, dlatego tak ważne jest nieustanne dbanie o rozwój, bez niego nie można w pełni korzystać z dobrodziejstw życia.

Warto zwracać uwagę na możliwości rozwoju, które są dostępne i otwarte dla każdego, kto chce poszerzyć swoje horyzonty. Jedną z nich jest program „Obudź swój potencjał”, którego autorem jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Kazimierz Michał Ujazdowski. W ramach tej inicjatywy realizowane są różne działania społeczne i edukacyjne. Ich celem jest inspirowanie społeczeństwa do podejmowania wyzwań współczesności. Jak mówi Kazimierz Ujazdowski:

W Polakach, w naszym wspólnym działaniu i naszej narodowej energii tkwi ogromny potencjał. Wyzwania współczesności mogą być nie tylko przedmiotem zmartwień ale i źródłem inspirującego rozwoju i radości płynącej ze wspólnego działania. Radości, która jest naturalną częścią wspólnoty narodowej, wspólnoty społeczeństw lokalnych. Jeśli Polacy obudzą swój potencjał zajmą właściwie miejsce wśród narodów Europy. Ten program jest po to by nam pomagać w pracy nad sobą i po to byśmy nie ustawali w dobrych wysiłkach.

Program „Obudź swój potencjał” skierowany jest do ludzi z różnych grup wiekowych: młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów. Inspiruje do rozwoju na wielu obszarach życia społecznego. Wszystkie inicjatywy realizowane są nieodpłatnie.

W roku szkolnym organizowane są lektoraty języka angielskiego dla seniorów i młodzieży. Uczestnicy spotykają się na zajęciach, prowadzonych przez profesjonalnych nauczycieli i pogłębiają swoją wiedzę z zakresu praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu w parafii św. Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej, w parafii św. Jerzego na Brochowie, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju na Popowicach, w Centrum Aktywności i Rozwoju Dzieci i Młodzieży  „Źródełko” w Leśnicy oraz w pomieszczeniach Rady Osiedla przy ul. Gajowickiej i Rady Osiedla Ołbin przy ul. Prusa. Zajęcia są dostępne dla wszystkich – dzięki temu, że odbywają się nieodpłatnie, a dodatkowo prowadzone są na wysokim poziomie. Dlatego też cieszą się dużą popularnością.

Kolejną inicjatywą programu „Obudź swój potencjał” jest konkurs dla studentów „Wygraj staż w Parlamencie Europejskim”. Nagrodą dla dwójki zwycięzców jest wyjazd na miesięczny staż w Parlamencie Europejskim, w zespole Kazimierza Ujazdowskiego. Uczestnicy mają za zadanie napisać esej na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów poruszających aktualne kwestie społeczne i polityczne. W tym roku były to: kryzys migracyjny, Brexit i projekt Nord Stream II.

Największą grupę wśród uczestników tegorocznej edycji stanowili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz nich w konkursie wzięli udział także studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Dwoje laureatów przygotowuje się obecnie do wyjazdu do Brukseli.

Zwycięzcy pierwszej edycji konkursu odbyli swoje staże w ubiegłym roku. Pan Michał Stencel, jeden z dwójki laureatów, wspomina:

Dzięki możliwości pracy w biurze posła do PE Kazimierza Michała Ujazdowskiego bardzo dobrze spędziłem wrzesień. Miesiąc w Brukseli pozwolił mi się zapoznać z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego i z tym, jak wygląda praca w ramach tej instytucji. Ale co najważniejsze,  udało mi się nabrać doświadczenia, które będę mógł wykorzystać w przyszłości. Każdego dnia braliśmy udział w pracy biura, komisji i innych organów Parlamentu Europejskiego, a powierzane nam  zadania pozwalały na rozwijanie swoich umiejętności i nauczenie się czegoś nowego.

Kolejny konkurs dla studentów, z możliwością wygranej stażu rozpocznie się zimą 2017 roku.

W ramach programu „Obudź swój potencjał” organizowana jest też Akademia „Polska w Europie”. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich zainteresowanych życiem publicznym oraz do studentów i doktorantów dolnośląskich oraz opolskich uczelni. Akademia stwarza możliwość rozmów z czołowymi europejskimi urzędnikami i politykami. Raz na kwartał zaproszony gość głosi wykład otwarty oraz prowadzi seminarium mistrzowskie poświęcone wyzwaniom przed którymi staje Europa i Polska.

Konieczne jest rozbudzenie ambicji młodych do włączania się w kształtowanie rzeczywistości wokół siebie przez rozwijanie indywidualnych zdolności. Taki zamysł stoi u podstaw programu edukacyjnego „Obudź Swój Potencjał” oraz realizowanej pod jego egidą Akademii „Polska w Europie”. Celem Akademii jest zachęcanie przede wszystkim studentów do poznawania polskiej polityki w UE i pobudzenia ich aktywizmu. Szansa na regularny kontakt z europejskimi politykami oraz urzędnikami reprezentującymi wysokie standardy kompetencji ma skłaniać zdolnych i ambitnych do odważnego myślenia o swojej roli w kształtowaniu europejskiego porządku – podkreśla autor programu, Kazimierz Ujazdowski.

W ramach Akademii „Polska w Europie” obyły się do tej pory następujące spotkania: spotkanie z Dr Wojciechem Wiewiórowskim i wykłady otwarte Kazimierza Ujazdowskiego: w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego „Ufać Polsce i Europie. Pięć tez w sprawie polityki Polski w Europie” oraz w legnickiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona „Czy Polska potrzebuje nowej konstytucji?”.

We wrześniu rusza kolejny konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna edycja pod nazwą „Barwy Europy, czyli opowieść o jedności narodów” będzie miała charakter rywalizacji drużynowej. Zadaniem pięcioosobowych zespołów uczniów, pod opieką wybranego nauczyciela, będzie nagranie krótkiego filmu o tym co łączy narody Europy Środkowej i Wschodniej. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na elementy wspólne kultur, zwyczajów i tradycji mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Poruszona tematyka konkursu powinna przekonać uczestników, a także odbiorców prac konkursowych, że chociaż nasz kontynent zamieszkują różne narody, to jednak wiele nas z nimi łączy. Historyczne doświadczenia Europy dowodzą, że dla zachowania stabilności i pokoju niezbędna jest pogłębiona współpraca między narodami. Swoje źródło bierze ona między innymi z rozwiniętych i szerokich kontaktów międzyludzkich i dialogu, stanowiących fundament dobrych relacji międzynarodowych. Zgłębianie tematyki konkursowej pozwoli uczestnikom na lepsze poznanie, zrozumienie i przygotuje do dialogu z krajami sąsiadującymi z Polską. Nagrodą dla zwycięskich zespołów będzie czterodniowa wycieczka do Brukseli, połączona z odwiedzinami w Parlamencie Europejskim.

Korzystanie z inicjatyw związanych z programem „Obudź swój potencjał’ jest dobrą okazją do pobudzenia swojej ambicji i odwagi do włączania się w inicjatywy społeczne i edukacyjne. Daje też szansę na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości poprzez rozwijanie swoich zdolności i talentów, a także poszerzanie wiedzy w zakresie kwestii społecznych i politycznych. Taki jest cel zespołu zaangażowanego w realizację programu „Obudź swój potencjał”.

Więcej informacji na temat konkursów, lektoratów oraz innych inicjatyw realizowanych w ramach programu „Obudź swój potencjał” na stronie internetowej www.obudzswojpotencjal.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.