„Społeczeństwo” – pismo promujące katolicką naukę społeczną

Niedawno, z pewnym opóźnieniem, ukazał się nowy numer „Społeczeństwa” (nr 1-2 styczeń – kwiecień 2015). Jest to dwumiesięcznik wydawany w wersji włoskiej przez Fundację „Giuseppe Tomiolo w Weronie, a w wersji polskiej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.


spoleczenstwo_logo

Periodyk zawiera studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła. Na rynku polskim jest już od 21 lat, ale ostatnio został poddany zmianom w celu uatrakcyjnienia zawartości i uczynienia z niego czasopisma naukowego. Redaktorem naczelnym został ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel. W zamierzeniu redakcji nowa wersja „Społeczeństwa” ma być bardziej związana z naszymi aktualnymi problemami społecznymi opracowanymi w znacznej mierze przez polskich autorów z myślą o „eksporcie” polskiej myśli teologicznej i społecznej poza granice naszego języka i naszego kraju.

Jest to pierwszy numer wydawany przez nową redakcję wersji polskiej i został on poświęcony w sposób szczególny nauczaniu społecznemu papieża Franciszka, zwłaszcza kwestii ekologii widzianej z chrześcijańskiej perspektywy oraz drugiemu ważnemu tematowi, jakim jest miejsce i rola kobiet w społeczeństwie i Kościele. Zawartość numeru składa się z trzech części, z których pierwsza poświęcona jest encyklice papieża Franciszka Laudato si. W trosce o wspólny dom, drugą stanowią artykuły poświęcone kobiecie, a trzecia zawiera przekłady tekstów włoskich, zwłaszcza tych najbardziej dla nas aktualnych, na przykład na temat wychowania młodzieży do odpowiedzialnego obywatelstwa, odnowy duszpasterstwa społecznego, nowego humanizmu czy związku polityki z ekonomią. Mimo że czasopismo ma charakter naukowy, będzie też zamieszczać publikacje popularnonaukowe, aby jak najszersze grono odbiorców mogło zapoznać się z problematyką katolickiej nauki społecznej.

dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.